สุทินฟู้ด เปิดรับสมัครตัวแทนแล้วจำหน่ายวันนี้ สมัครเลย!! ง่ายไม่ยุ่งยาก-----------------------------------รับสมัครพนักงานจำนวนมาก ทำงานพื้นที่สมุทรสาคร
เปิดเมื่อ26/07/2012
อัพเดท14/07/2015
ผู้เข้าชม139722
แสดงหน้า204373

สินค้า

 

หมูเนื้อแดง

(1/08/2012) | 10 สินค้า
เนื้อสุกรเกรดเอบวกคุณภาพจากฟาร์มมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอ...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

หมูหมักพิเศษ

(1/08/2012) | 16 สินค้า
เนื้อสุกรคุณภาพจากฟาร์มมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหล...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

หมูสามชั้น/หมูสามชั้นหมัก

(1/08/2012) | 7 สินค้า
เนื้อสุกร 3 ชั้นคุณภาพจากฟาร์มมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี หั่นตามขนาดที่ต้องการ บรรจุหีบห่อด้วยวิธ...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

เครื่องในหมู/ส่วนอื่นๆ

(1/08/2012) | 14 สินค้า
เครื่องในหมูจากฟาร์ม คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถ...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

เบค่อน

(1/08/2012) | 8 สินค้า
เบคอนจากโรงงานคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโ...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

เนื้อวัว

(1/08/2012) | 3 สินค้า
เนื้อวัวคัดพิเศษจากฟาร์มคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภ...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

เนื้อวัวหมักสูตรพิเศษ

(1/08/2012) | 2 สินค้า
เนื้อวัวหมักหลายสูตรคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถู...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

เครื่องในวัว/ส่วนอื่นๆ

(1/08/2012) | 3 สินค้า
เครื่องในวัวหลากหลายชนิดคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภ...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

เนื้อไก่สด

(1/08/2012) | 1 สินค้า
ไก่สดจากฟาร์มชั้นนำทั่วประเทศคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาด...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

ไก่หมักสูตรพิเศษ

(1/08/2012) | 9 สินค้า
ไก่สดหมักสูตรเฉพาะอร่อยคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภั...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

เครื่องในไก่/ส่วนอื่นๆ

(1/08/2012) | 5 สินค้า
เครื่องในไก่คัดเกรดคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูก...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

เป็ด / ส่วนอื่นๆ

(1/08/2012) | 1 สินค้า
เป็ดเกรดเอบวกคุณภาพจากฟาร์มมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอด...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

เนื้อปลาสด

(1/08/2012) | 6 สินค้า
ปลาทะเล-น้ำจืดจากฟาร์มเพาะเลี้ยงคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะ...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

ปลาหมึกสด/ปลาหมึกกรอบ

(1/08/2012) | 11 สินค้า
ปลาสดใหม่ทุกวันจากทะเลคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัย...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

กุ้งแม่น้ำ/กุ้งทะเล

(1/08/2012) | 5 สินค้า
กุ้งทะเล-กุ้งเลี้ยงวังสดใหม่คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดป...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

ปูทะเล

(1/08/2012) | 1 สินค้า
ปูทะเล-ปูเลี้ยงคัดไซต์คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัย...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

หอย

(1/08/2012) | 2 สินค้า
หอยคัดทุกไซต์เนื้อแน่นคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัย...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

แมงกระพรุน

(1/08/2012) | 4 สินค้า
คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชณาการณ์...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

สินค้าอาหารทะเลแปรรูป

(1/08/2012) | 11 สินค้า
อาหารทะเลแปรรูป หลากหลายชนิดคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดป...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

บุกขาว

(1/08/2012) | 6 สินค้า
คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชณาการณ์...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

ลูกชิ้นหลากชนิด

(1/08/2012) | 15 สินค้า
ลูกชิ้น หมู,ไก่,กุ้ง,ปลา,เนื้อวัว และอื่นๆคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอัน...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

ไส้กรอก

(1/08/2012) | 4 สินค้า
ไส้กรอก หมู,ไก่,ปลา และอื่นๆคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดป...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

สินค้าชนิดแห้ง

(1/08/2012) | 6 สินค้า
คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชณาการณ์...
สินค้าทั้งหมด >>
 
 

เครื่องปรุงรส

(1/08/2012) | 2 สินค้า
คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการคัดสรรอย่างดี บรรจุหีบห่อด้วยวิธีอันทันสมัย สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชณาการณ์...
สินค้าทั้งหมด >>
 
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30